Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845166
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Eulithis testata
państwo: PL
obszar chroniony: rez. Bagno Chlebowo [rezerwat]
województwo: wielkopolskie
kwadrat UTM: XU14
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 VIII 2006
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.