Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845168
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Idaea humiliata
państwo: PL
lokalizacja: Studzieniec
województwo: woj. wielkopolskie
kwadrat UTM: XU34
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 8 VII 2003
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.