Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845169
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Idaea ochrata
państwo: PL
lokalizacja: Cieśle
województwo: woj. wielkopolskie
kwadrat UTM: XU34
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 4 VII 2001
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Malkiewicz A.