Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845249
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Enteucha acetosae
państwo: PL
lokalizacja: Mielęcin
województwo: woj. zachodniopomorskie
kwadrat UTM: WU88
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Rumex acetosa
data: 4 VIII 2002
zb./obs. przez: J. Buszko
w kolekcji: Buszko J.