Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845327
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Comibaena bajularia
państwo: PL
kraina KFP: Górny Śląsk
lokalizacja: Góra Św. Anny
województwo: woj. opolskie
kwadrat UTM: BA99
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 22 VI 2005
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.