Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845414
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Eulithis pyraliata
państwo: PL
lokalizacja: Dębska Kuźnia
województwo: opolskie
kwadrat UTM: BB91
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 19 VI 2002
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.