Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845471
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Ecliptopera silaceata
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja: Lędziny
województwo: woj. opolskie
kwadrat UTM: BB91
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 23 VII 2001
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.