Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845476
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Eupithecia lanceata
państwo: PL
lokalizacja: Lędziny
województwo: woj. opolskie
kwadrat UTM: BB91
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 31 III 2002
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.