Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845527
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Perizoma sagittata
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja: Chrząstowice
województwo: opolskie
kwadrat UTM: BB91
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 29 VI 2003
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.