Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845598
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Euphyia unangulata
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Wschodnie
lokalizacja nadrzędna: Góry Opawskie
lokalizacja: Pokrzywna
lokalizacja podrzędna: dol. pot. Bystry
województwo: woj. opolskie
kwadrat UTM: XR77
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 19 VIII 2006
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.