Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845640
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Amata phegea
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Wschodnie
lokalizacja nadrzędna: Góry Opawskie
lokalizacja: Jarnołtówek
lokalizacja podrzędna: przełęcz Pod Pasterką
województwo: woj. opolskie
kwadrat UTM: XR77
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 VI 2006
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.