Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845697
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Apeira syringaria
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja nadrzędna: Opole
lokalizacja: Kolonia Gosławicka
województwo: woj. opolskie
kwadrat UTM: YS01
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 22 VI 2006
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.