Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845708
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Charissa obscurata
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja: Kamień Śląski
województwo: woj. opolskie
kwadrat UTM: BB90
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 18 VIII 2006
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.