Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845709
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Chesias legatella
państwo: PL
kraina KFP: Górny Śląsk
lokalizacja: Pokój
województwo: opolskie
kwadrat UTM: XS94
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 11 X 2001
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.