Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845792
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Rhinoprora debiliata
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja: Chorula
województwo: opolskie
kwadrat UTM: YS10
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 16 VII 2004
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.