Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 845802
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Spargania luctuata
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Wschodnie
lokalizacja nadrzędna: Góry Opawskie
lokalizacja: Biskupia Kopa
województwo: opolskie
kwadrat UTM: XR77
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 VII 2003
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.