Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846017
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Agrius convolvuli
państwo: PL
kraina KFP: Sudety Wschodnie
lokalizacja nadrzędna: Góry Opawskie
lokalizacja: Dębowiec
województwo: woj. opolskie
kwadrat UTM: XR87
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 IX 2003
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.