Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846023
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Sphinx ligustri
państwo: PL
kraina KFP: Górny Śląsk
lokalizacja: Kolonowskie
województwo: woj. opolskie
kwadrat UTM: CB11
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 11 VII 2006
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.