Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846046
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Catarhoe rubidata
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Krakowsko-Wieluńska
lokalizacja: Podzamcze
województwo: woj. śląskie
kwadrat UTM: CA99
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 VII 2003
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.