Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846051
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Larentia clavaria
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Beskid Śląski
lokalizacja: Szczyrk
województwo: woj. śląskie
kwadrat UTM: CA50
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 X 2006
zb./obs. przez: T. Blaik
w kolekcji: Blaik T.