Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846082
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Heliozela sericiella
państwo: PL
lokalizacja: Kątnik
nadrzędny obszar chroniony: Wielkopolski P.N.
województwo: woj. wielkopolskie
kwadrat UTM: XT29
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Quercus robur
data: VII 1984
zb./obs. przez: E. Baraniak
w kolekcji: Buszko J.