Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846268
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Cyclophora albipunctata
państwo: PL
lokalizacja: Raducz
województwo: woj. łódzkie
kwadrat UTM: DC54
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
mikrosiedlisko: Betula pendula
data: 9 IX 2002
zb./obs. przez: G. Banasiak
w kolekcji: Banasiak G.