Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846659
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Agrius convolvuli
państwo: PL
lokalizacja: Rusiec
województwo: woj. mazowieckie
kwadrat UTM: DC86
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 7 IX 2002
zb./obs. przez: G. Banasiak
w kolekcji: Banasiak G.