Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846725
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Idaea rusticata
państwo: PL
lokalizacja podrzędna: oddz. 314
nadrzędny obszar chroniony: Białowieski P.N.
województwo: woj. podlaskie
kwadrat UTM: FD94
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
biotop: ols jesionowy, silnie zacieniony
data: 24 VII 1961
zb./obs. przez: S. Adamczewski
w kolekcji: Malkiewicz A.