Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846824
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Heliozela sericiella
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Kraków
lokalizacja: Tyniec
lokalizacja podrzędna: Podgórki
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DA14
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 17 V 2001
w kolekcji: Wojtusiak J.