Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846862
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Ectropis crepuscularia
państwo: PL
lokalizacja: Dolina Będkowska
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DA15
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 19 IV 2002
w kolekcji: Wojtusiak J.