Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846863
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Elophos dilucidaria
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Tatry Zachodnie
lokalizacja: Wąwóz Kraków
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DV15
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 17 VII 2003
w kolekcji: Wojtusiak J.