Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846865
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Ennomos fuscantaria
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Gorce
lokalizacja: Ochotnica Górna
województwo: woj. małopolskie
kwadrat UTM: DV48
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 14 VII 2002
w kolekcji: Wojtusiak J.