Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 846997
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Xanthorhoe biriviata
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja: Białowieża
lokalizacja podrzędna: 100 m od rozlewiska rz. Narewka
województwo: podlaskie
kwadrat UTM: FD94
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: skraj lasu olszowego
data: 5 VII 2001
w kolekcji: Wojtusiak J.