Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 847031
wpis rekordu: J. Buszko
oryg. oznaczenie: Ecliptopera silaceata
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja: Białowieża
lokalizacja podrzędna: dolina Narewki
województwo: woj. podlaskie
kwadrat UTM: FD94
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 VII 2002
w kolekcji: Wojtusiak J.