Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 847103
wpis rekordu: D. Masło
oryg. oznaczenie: Agrius convolvuli
państwo: PL
lokalizacja: Chocznia
kwadrat UTM: CA82
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: IX 2006
zb./obs. przez: S. Studrycka