Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 847104
wpis rekordu: D. Masło
oryg. oznaczenie: Agrius convolvuli
państwo: PL
lokalizacja: Libusza
kwadrat UTM: EA10
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 16 VII 2008
zb./obs. przez: Taszkowski