Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 847105
wpis rekordu: D. Masło
oryg. oznaczenie: Agrius convolvuli
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Kraków
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 23 VIII 2007
zb./obs. przez: A. Stachnik