Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 847184
wpis rekordu: D. Masło
oryg. oznaczenie: Hyloicus pinastri
państwo: PL
lokalizacja: Radomyśl Wielka
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 24 VI 2008
zb./obs. przez: J. Ryba