Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 847315
płeć: f
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Achroia grisella
państwo: PL
lokalizacja: Macoszyn
kwadrat UTM: FB79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 9 X 2008
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.