Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 847349
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Aglossa pinquinalis
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja: Orchówek
kwadrat UTM: FC71
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 6 VII 2001
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.