Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 847548
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Acrobasis sodalella
państwo: PL
lokalizacja: Osowa
lokalizacja podrzędna: Podlaski
kwadrat UTM: FC70
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 22 VIII 2002
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.