Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 847711
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Anerastia lotella
państwo: PL
lokalizacja: Stulno
kwadrat UTM: FB89
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 22 VI 2000
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.