Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 848104
płeć: f
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Donacaula mucronella
państwo: PL
lokalizacja: Włodawa
kwadrat UTM: FC71
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 6 VII 2011
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.