Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 848106
płeć: m
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Donacaula mucronella
państwo: PL
lokalizacja: Zawadówka
kwadrat UTM: FB66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 7 VII 2008
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.