Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 848108
płeć: f
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Donacaula mucronella
państwo: PL
lokalizacja: Zbereże
kwadrat UTM: FB89
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 12 VII 2002
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.