Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 848134
płeć: f
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Acentria ephemerella
państwo: PL
lokalizacja: Zawadówka
kwadrat UTM: FB66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 21 VI 2000
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.