Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 848725
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Chrysoestia sexguttella
państwo: PL
kraina KFP: Podlasie
lokalizacja: Włodawa
kwadrat UTM: FC71
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 VII - 12 VIII 2010
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.