Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 849041
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Mirificarma cytisella
państwo: PL
lokalizacja: Majdan Stuleński
kwadrat UTM: FB89
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 20 V 2010
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.