Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 849264
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Neofaculta infernella
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Lubelska
lokalizacja: Kosyń
kwadrat UTM: FB79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 21 V 2008
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.