Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 849296
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Dichomeris latipennella
państwo: PL
lokalizacja: Macoszyn
kwadrat UTM: FB79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 7 VI 2010
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.