Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 849299
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Anasphaltis renigerellus
państwo: PL
lokalizacja: Zawadówka
kwadrat UTM: FB66
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 2 VII 2005
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.