Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 849358
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Acompsia cinerella
państwo: PL
lokalizacja: Kosyń
kwadrat UTM: FB79
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 VI 2005
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.