Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 849376
płeć: m
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Apoda limacodes
państwo: PL
lokalizacja: Stulno
kwadrat UTM: FB89
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 25 VI 2010
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.