Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 849538
wpis rekordu: M. Hołowiński
oryg. oznaczenie: Zygaena viciae
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
lokalizacja: Czerlonka
kwadrat UTM: FD84
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 14 VII 1998
zb./obs. przez: M. Hołowiński
w kolekcji: Hołowiński M.